Általános Szerződési Feltételek
   

Szolgáltató neve:   Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Adatkezelés nyilvántartási száma:    NAIH- 50331 / 2012

Felnőttoktatási azonosítója: 834/2012/0800

Elérhetőség:  info@lazannemetul.hu

 
 
1.  Alapvető rendelkezések

 

1.1.
A www.lazannemetul.hu, a www.nemet-nyelvtanfolyam.hu  a www.nyelvtudasmunkahoz.hu  és a www.nemet-nyelvtanfolyam.hu honlapok üzemeltetője a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt . (továbbiakban mint Szolgáltató) a szolgáltatásaira és termékeire a
következő szabályok és jogszabályok vonatkoznak.

 

Jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az adatkezelésre az Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozik. 

 

1.2.
Jelen Szabályzatban használt meghatározások
Szolgáltató: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást végző személy
Felhasználó: Az a személy, aki a weboldalon keresztül regisztráció révén az ingyenes német nyelvi anyagok, illetve vásárlás révén az online tananyagok használatához hozzáférést szerzett.

 

 

2.   Online német nyelvi tananyagok megrendelése, hozzáférési jogosultságok
 
2.1.
Szolgáltató a www.lazannemetul.hu a www.nyelvtudasmunkahoz.hu és a www.nemet-nyelvtanfolyam.huweboldalán regisztráció ellenében,  Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/lazannemetul/ ) nyilvánosan, a Lazán németül Facebook csoportban (  https://www.facebook.com/lazannemetul  )  pedig a csoport tagjainak díjmentes német nyelvi anyagokat kínál. A csoportban meghirdetett adások csak élőben érhetőek el ingyenesen.

 

2.2.
Szolgáltató által kínált megvásárolható online német tananyagok a www.lazannemetul.hu, illetve a www.nemet-nyelvtanfolyam.hu weboldalon érhetőek el. Az egyes tananyagok pedig a Megrendelési Űrlap kitöltésével rendelhetők meg. A feltüntetett ár bruttó ár, melyet semmilyen más egyéb költség nem terhel.
A Rendelési Űrlap beküldése jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.
 
2.3.
Szolgáltató a megrendelésről díjbekérő levelet küld.
Az összeg beérkezését követően Szolgáltató 15 munkanapon belül ÁFA visszaigénylésre alkalmas elektronikus számlát állít ki Felhasználónak.
 
Egyes tananyagainál Szolgáltató bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít Felhasználónak.
A 2012.01.01.-én életbe lépő hatályos jogszabályok szerint megrendelő Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya.

 

2.4.
Az összeg beérkezését követően két munkanapon belül Szolgáltató e-mailben küldi el Felhasználónak a hozzáférést a megvásárolt online tananyaghoz. Késedelem esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot társaságunkkal az info@lazannemetul.hu mail-címen.

 

2.5.
Az online tananyagokhoz Szolgáltató Oktatóközpontját kizárólag Felhasználó veheti igénybe. Tilos a belépési adatok megosztása harmadik személlyel! Az ezzel kapcsolatos bárminemű kár esetére a Szolgáltató a teljes felelősségét kizárja.

 

2.6.
Az online tananyagok hozzáférése időben nem korlátozott, Vásárló az Oktatóközpontban korlátlan ideig
használhatja azt. Ez alól a Lazán németül VIP klubtagság havi előfizetés ellenében elérhető anyagai képeznek kivételt.

 

 

3.  Tananyagok, szolgáltatások

 

3.1.
Szolgáltató a Túlélőkészlet című online tananyagokra 300 napos 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal.
Ez  az alábbi tananyagokra vonatkozik:

-Túlélőkészlet Hétköznapokra
-Túlélőkészlet Bemutatkozáshoz
-Túlélőkészlet Munkához
-A német igeidőkről szájbarágósan
-Alapszituációk a németben

A 300 nap a tananyagokhoz eléréséhez kiküldött Aktiváló levél kiküldésétől számítódik.

 

3.2.

VIP klubtagság
Ezen szolgáltatás előfizetéses rendszerben hozzáférhető. Felhasználó a havi, a féléves és az éves előfizetés esetén is bármikor dönthet az előfizetés lejárata után úgy, hogy azt nem kívánja meghosszabbítani. Ebben az esetben a hozzáférése megszűnik a szolgáltatáshoz.
Szolgáltató a megrendelt VIP klubtagsági díj beérkezését követően két munkanapon belül hozzáférést küld Felhasználónak a VIP anyagokhoz.
Felhasználó választott rendelési időszaka az Oktatóközpont aktiválásához szükséges levél kiküldésétől kezdődik. A VIP anyagokhoz Felhasználó addig rendelkezik hozzáféréssel, amíg az előfizetése aktív, vagyis az adott választott időszakra a tagsági díjat kifizette.
Ez alatt az időszak alatt Szolgáltató biztosítja Felhasználónak a hozzáférést a VIP klubtagság anyagaihoz. A tagsági időszak letelte után újabb befizetés hiányában a fenti hozzáférések megszűnnek.

 

Szolgáltató mind a 3 előfizetési típus esetén ( havi / féléves / éves )  a legelső rendelésnél a hozzáférés kiadása után 30 napig biztosít Felhasználónak 100%-os pénzvisszafizetési garanciát.

 

A VIP klubtagság szolgáltatásai közé tartozik:
-tagság a zárt Lazán németül VIP Facebook csoportban a kapcsolattartás céljára  ( https://www.facebook.com/groups/LazannemetulVipklub ),
-havi legalább 2 új lecke, ami a fenti Facebook csoportból érhető el
 
Felhasználó VIP klubtagként segítségért fordulhat Szolgáltatóhoz a némettanulással és nyelvi problémáival kapcsolatban,  Szolgáltató kötelezettsége azonban nem vonatkozik szövegek fordítására vagy lektorálására.

 

 
3.3.
Szolgáltató a webes szolgáltatásainak működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal.
Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a fenti hibahatáron felüli leállásokért.
Szolgáltató kötelezettsége alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és üzemeltetési feladatok.
A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

3.4.
Az Oktatóközpont tartalmai a következő formátumú anyagokat tartalmazzák:
-videók ( mp4 )
A videók lejátszásához Felhasználónak nem szükséges videólejátszót letöltenie és telepítenie. Szolgáltató az Oktatóközpont weboldalába beágyazott videólejátszóval biztosítja a lejátszást.
-hanganyagok ( mp3 )
Ezek megnyitásához és lejátszásához bármilyen hanglejátszó program alkalmas, pl.Windows Media Player. A hanglejátszó programról Felhasználónak kell gondoskodnia.
-írásos anyagok ( pdf )
Ezek megnyitásához az Adobe Reader aktuális verziója szükséges, melyről Felhasználónak kell gondoskodnia.

 

3.5.
Fenti anyagok minden leggyakoribb eszközön futtathatók:
-asztali számítógép
-táblagépek
-iPhone
-iPad
-telefon ( Android / Windows )

 

4.  Szerzői jogok
 
4.1.
Felhasználó az Oktatóközpont tananyagait kizárólag magáncélra jogosult felhasználni.
A tananyagok bármiféle üzleti felhasználásához Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

4.2.
Szolgáltató az Oktatóközpontban hozzáférhető minden tananyaga Szolgáltató ( vagy az általa megbízott személyek ) szerzői jogi védelmét élvezi. E vonatkozásban Szolgáltató minden jogot fenntart. A felhasználási engedély időben és térben korlátozott, az kizárólag Felhasználó számára és kizárólag magán célból engedélyezett.

 

4.3.
Tilos az Oktatóközponthoz tartozó weboldalak tartalmának, illetve bármely részének adaptációja vagy visszafejtése.
Tilos továbbá bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
Tilos az Oktatóközpont bármely tananyagát vagy bármely részét harmadik személynek használatba vagy kölcsönbe adni.
Tilos azt másolni.
Tilos a tartalmak továbbítása, megosztása, illetéktelen felhasználása, valamint fájlmegosztó oldalakra történő feltöltése.
A tartalmakról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni.

 

4.4.
A vásárlás révén hozzáférhetővé tett anyagok szerzői jogi műnek minősülnek. Ezek használata kizárólag a tananyag vásárlójának engedélyezett. Felhasználó a számára elérhetővé vált szerzői jogi műveket kizárólag az online tanfolyam sikeres elvégzéséhez használhatja. Azokat sem ingyen, sem ellenérték fejében harmadik személynek nem adhatja át.
 
 
4.5.
Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a Felhasználó, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.
Köteles ezen kívül azonnali hatállyal a jogsértő magatartást megszüntetni, a jogszerűtlenül feltöltött fájlokat törölni.
Szolgáltató szerzői jogsértés esetén közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén jogsértő Felhasználóra hárítja.

 

4.6.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeit békés úton próbálja rendezni.
Szolgáltató az info@lazannemetul.hu  mail-címen tart fent Ügyfélszolgálatot.

 

 

5.  Panaszkezelés
Felhasználó panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve jogutódjához fordulhat:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 

6. Záró rendelkezések
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Ezt Felhasználó a távollevők között kötött szerződés szabályai szerint a Megrendelési Űrlap kitöltésével nyugtázza.

 

 
Körtvélyesi Hajnalka ügyvezető

 

Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt.
 
2020.07.22.